Thiên niên kỷ Pháp vũ Rồng thiêng | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thiên niên kỷ Pháp vũ Rồng thiêng

2007

Năng lực của trí tuệ Bát Nhã
Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Năng lực của trí tuệ Bát Nhã

Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Thánh địa linh thiêng của Đức Quan Âm
Chùa Hương, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Thánh địa linh thiêng của Đức Quan Âm

Chùa Hương, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

2008

Sự gia trì viên mãn mọi tâm nguyện
Chùa Hương, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Sự gia trì viên mãn mọi tâm nguyện

Chùa Hương, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Trân bảo của cuộc sống
Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội

Trân bảo của cuộc sống

Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội

Xả ly - bí quyết của Hạnh phúc
Chùa Diên Phúc, Hoài Đức, Hà Nội

Xả ly - bí quyết của Hạnh phúc

Chùa Diên Phúc, Hoài Đức, Hà Nội

2010

Đức Phật của năng lực chữa lành
Chùa Quang Ân, Thanh Trì, Hà Nội

Đức Phật của năng lực chữa lành

Chùa Quang Ân, Thanh Trì, Hà Nội

Chuyển hóa các xúc tình tiêu cực
Chùa Phổ Quang, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Chuyển hóa các xúc tình tiêu cực

Chùa Phổ Quang, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thượng sư là hiện thân của tất cả phẩm hạnh giác ngộ

Quan Âm Tu Viện, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Trí tuệ là tâm điểm giác ngộ và cuộc sống
Chùa Đại Tùng Lâm, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Trí tuệ là tâm điểm giác ngộ và cuộc sống

Chùa Đại Tùng Lâm, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Khai mở năng lượng tình yêu thương
Chùa Quan Âm, Biên Hòa, Đồng Nai

Khai mở năng lượng tình yêu thương

Chùa Quan Âm, Biên Hòa, Đồng Nai

Nhập môn Kim Cương thừa (ngày thứ hai)
Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Nhập môn Kim Cương thừa (ngày thứ hai)

Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Nhập môn Kim Cương thừa (ngày thứ nhất)
Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Nhập môn Kim Cương thừa (ngày thứ nhất)

Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Giọt nước mắt của lòng bi mẫn
Thiên Ân Cổ Tự, Tây Thiên, Vĩnh Phúc

Giọt nước mắt của lòng bi mẫn

Thiên Ân Cổ Tự, Tây Thiên, Vĩnh Phúc

Cảm ứng gia trì của tâm chí thành
Thiền Viện Vạn Hạnh, Đà Lạt, Lâm Đồng

Cảm ứng gia trì của tâm chí thành

Thiền Viện Vạn Hạnh, Đà Lạt, Lâm Đồng

Bạn cũng có khả năng đạt được giác ngộ
Chùa Hoàng Long, Phù Ninh, Phú Thọ

Bạn cũng có khả năng đạt được giác ngộ

Chùa Hoàng Long, Phù Ninh, Phú Thọ

Trở lại cội nguồn tình yêu thương
Chùa Quan Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Trở lại cội nguồn tình yêu thương

Chùa Quan Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

2011

Sự giàu có đích thực
Chùa Quang Ân, Thanh Trì, Hà Nội

Sự giàu có đích thực

Chùa Quang Ân, Thanh Trì, Hà Nội

Chuyển hóa Khổ đau thành Hạnh phúc
Chùa Hoàng Long, Phù Ninh, Phú Thọ

Chuyển hóa Khổ đau thành Hạnh phúc

Chùa Hoàng Long, Phù Ninh, Phú Thọ

Thông điệp của tình yêu thương
Chùa Tây Thiên Phù Nghì, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Thông điệp của tình yêu thương

Chùa Tây Thiên Phù Nghì, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Thực hành quy y với trí tuệ hiểu biết
Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Thực hành quy y với trí tuệ hiểu biết

Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Pháp tu mở đầu - Tinh túy giáo pháp Tam thừa
Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Pháp tu mở đầu - Tinh túy giáo pháp Tam thừa

Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

2012

Thiền định và trí tuệ Văn Thù
Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Thiền định và trí tuệ Văn Thù

Tịnh Thất Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,832,260
Số người trực tuyến: